Technika: Saab Arthur

Zdroj: Saab ARTHUR datasheet

Saab ARTHUR

ARTHUR (ARTillery HUnting Radar) je mobilní 3D dělostřelecký mobilní radar (Counter-battery radar / Weapon Tracking Radar  / Target Acquisition Radar) s technologií  PESA (Passive Electronically Scanned Array) pracující v pásmu C (G/H) určený pro detekci dělostřelecké a minometné palby v současnosti vyvíjené a dodávané společností Saab.

Design a návrh

Saab dnes dodává systém Arthur jako samostatnou jednotku na platformě ISO kontejneru s celkovou váhou 4500 kg. To jednak umožňuje umístit radar na jakýkoliv nákladní kolové nebo pásové vozidlo, které je uzpůsobené pro přepravu ISO kontejneru. Další významnou výhodou této platformy je jednoduchá přeprava nákladní letadlem C-130 Herkules a většími a díky i poměrně nízké váze může být přepravován i helikoptérou CH-47 Chinook přímo do oblasti zájmu.

Systém Arthur dále vyniká velice krátkým časem rozvinutím a připravením systému do operačního nasazení. Na obsluhu zařízení stačí jen dva vojáci, kteří zařízení připraví k nasazení do dvou minut. Pro samotný provoz obsahuje Arthur místo jen pro jednoho operátora. Navíc v případě napojení na vnější systémy řízení a velení (command and control system) je velká část činností automatizována.

Samotný radar je postaven na technologii PESA (Passive Electronically Scanned Array) a skládá se ze 48 (slotted ridge waveguides) vlnovodů s vestavěnou efektní redundancí pracující ve frekvenci pásma C (G/H), 5.4-5.9 GHz. Vysílač je postavený na principu elektronky s postupnou vlnou TWT (Travelling Wave Tube) chlazené vzduchem. Přijímač je postaven na MTI s adaptivní kompenzací povětrnostních podmínek (modifikace dráhy letu projektilu v důsledku ovlivnění větrem). Důraz byl kladen i na ECCM design a zpracování za účelem omezení IR a EW signatury (maximální omezení IR záření a RF záření hlavně v případě postranních laloků pro omezení navádění antiradarových střel). Anténa má pokrytí 120° v azimutu a mechanickým otáčením 360°.

Radar je také navržen pro odolnost proti poškození způsobeného menšími rážemi a šrapnely, kdy účinnost radaru klesá velice pomalu. Celý systém je napájený vestavěným generátorem 28 KVA, 230/400 V, 50 Hz a záložními bateriemi. Pro správu a údržbu společnost Saab integruje i ILS (Integrated Logistic Support) systém, pomocí kterého se lze komplexně starat o dané zařízení.

Systém Arthur je dodáván ve třech verzích, jejichž rozdíly a schopnosti jsou popsány dále.

Operační schopnosti a použití

Systém Arthur je dělostřelecký radar s dosahem až 60 km (medium-range radar) s azimutálním pokrytím 120° a se schopností detekovat, sledovat a klasifikovat až 100 cílů / minutu a v jednom okamžiku sledovat až osm cílů najednou.

Grafické znázornění principu činnosti systému Arthur

Grafické znázornění principu činnosti systému Arthur

Arthur má dva základní módy fungování:

  • Detekce příchozí palby - weapon locating
  • Měření vlastní střelby - fire control

V módu Weapon locating systém Arthur sleduje obzor s cílem detekovat střelbu z větších ráží, dělostřelecké a minometné projektily a rakety. Jakmile systém detekuje cíl, tak jej sleduje a na základě jeho pohybu, rychlosti, výšky, profilu dráhy je schopný identifikovat hrozbu (střelba, minometní nebo dělostřelecký projektil, raketa). Dále systém extrapoluje trasu cíle, čímž je schopný spočítat, kam daný projektil/raketa dopadne a odkud vyletěl. V případě napojení na systém velení s řízení do 4 sekund pošle report pro vlastní dělostřelectvo s instrukcemi, kam vést protiúder. Také je zde pár sekund varovat vlastní jednotky, které jsou cílem nepřátelského útoku.

V módu fire control naopak systém detekuje palbu vlastních jednotek. Jedním z cílů je hlídat kam vlastní dělostřelectvo pálí (lze nastavit přátelské a nepřátelské zóny a varovat při střelbě do přátelské zóny). Dalším cílem je sledovat jak přesně pálí vlastní dělostřelectvo a posílat reporty o případném zpřesnění střelby na daný cíl.

Systém Arthur existuje ve třech variantách, které historicky vznikaly postupně a liší se hlavně dosahem a přesností.

Varianta  Střelné zbraně  Minomet/dělo Rakety
Mod A  15-20 km / 0.45% CEP  30-35 km / 0.45% CEP ---
Mod B  20-20 km / 0.35% CEP  34-40 km / 0.35% CEP 34-40 km / 0.35% CEP
Mod C  31 km / 0.2% CEP  55 km / 0.1% CEP 50-60 km / 0.2% CEP

CEP (Circular Error Probable) znamená kruhová chyba určení cíle; tzn. že detekuje-li nepřátelský minomet na 50 km, tak v rámci chyby měření se nepřátelský minomet nachází v kruhové ploše s poloměrem 50 m.

Arthur je navržen jako součást brigády nebo divize ideálně ve spolupráci s více jednotkami radarů Arthur. V případě koordinace 2-4 radarů je schopen pracovat i jako radar na větší vzdálenosti (long-range radar).

Jako každý aktivní radar může být z principu vcelku jednoduše zachycen ESM/ELINT systémy a následně může být eliminován v rámci elektronického útoku (ECM) nebo být zničen cílenou nepřátelskou střelbou, nebo leteckým útokem (použití protiradarových střel). Z těchto důvodů je v systému aplikováno několik ECCM opatření, např. minimalizace času vysílání (transmitting time), technika radar horizon pro omezení záření nad vysokou úroveň horizontu či algoritmy a obvody umožňující do jisté míry fungovat i pod ECM útokem (rušení). V neposlední řadě se využívá jeho mobility a častého přesunu. Například švédská armádu takto používá skupinu tří radarů, které střídavě hlídají danou oblast.

Samotný systém má také vestavěný simulátor pro tvorbu realistických scénářů pro cvičení posádky. Saab dodává i externí školící simulátor (CLT - Classroom Trainer), který umí simulovat i nasazení více radarů najednou.

Nasazení

Podle dostupných údajů používá systém Arthur třináct zemí: Norsko, Švédsko, Jižní Korea, Španělsko, Itálie, Řecko, UK, Kanada, Řecko, Dánsko, Malajzie, Singapur a včetně České republiky.

Systém Arthur v AČR na vozidle TATRA

Systém Arthur v AČR na vozidle TATRA

Systém Arthur se může také pyšnit bojovým nasazením. Konkrétně jej využily britské síly v roce 2003 při invazi do Iráku a následně byl spatřen i v Afghánistánu opět při použití britskou armádou, kde sloužil v režimu 24/7.

Česká armáda nakoupila tři systémy Arthur dodané v letech 2006-2007 za cenu 1.5 miliardy CZK včetně čtyřletého servisu. Systémy jsou využívané 13. dělostřeleckým plukem v Jinci. Arthury byly osazeny na vozy TATRA 815 26WR45 4x4.

Historie

Arthur je původně Norsko-švédský projekt z počátku devadesátých let, který byl vyvíjen a vyráběn společností Ericsson Microwave Systems. V té době byl Arthur osazován pouze na vysoce mobilní pásové vozidlo Bandvang 206 vyráběné společností Hägglunds. Toto vozidlo bylo obzvláště vhodné pro země původu, kde hodně prší a sněží a je potřeba vyšší prostupnost terénem. Ve službě je tento radar or roku 1994.

Systém Arthur na vozidle Bandvang 206

Systém Arthur na vozidle Bandvang 206

Postupně byl radar přesunut na platformu ISO kontejneru, což vedlo k usazení na jiná nákladní, hlavně kolová, vozidla, např. na vozy TATRA v případě nákupu radarů pro AČR.

V červnu 2006 byl Ericsson Microwave Systems prodán společnosti Saab, který kompletně převzal další vývoj systému Arthur a doplňuje jeho řadu radarů Giraffe.

Odkazy, dokumenty, galerie

  • Oficiální informace o systému Arthur saab.com

Leave a Reply