Technika: Raytheon AN/ALQ-184 ECM Pod

Náčrt AN/ALQ-184

Systém AN/ALQ-184 ECM Pod je určen pro vlastní ochranu letadla v rámci elektronického boje (ECM - Electronic Countermeasures) vyvíjené a vyráběné společností Raytheon. AN/ALQ-184 ECM Pod jak naznačuje slovo "pod" je podvěsné konteinerové zařízení, které se zavěšuje pod křídlo nebo trup stíhacích i nákladních letadel. Tento systém je primárně využíván U.S Air Force a jedná se o přímého nástupce systému AN/ALQ-119. Primárním cílem AN/ALQ-184 je rozpoznání hrozby (radarů, střel, ...) v RF a IR oblasti a následné eliminování hrozby pomocí rušení (jamming) nebo klamných cílů (decoy) a jiných metod ECM.

Celkový pohled na AN/ALQ-184

Celkový pohled na AN/ALQ-184

Design a operační schopnosti

Systém AN/ALQ-184 je založen na použití antén založených na Rotmanových čočkách s elektronickým skenováním, které nahradily pevný radar v AN/ALQ-119. Také vůči svému předchůdci byla přestavena velká většina vnitřních systémů na digitální a řízena 15 procesory.

Výsledkem byl nový vysoce efektivní systém, který má desetkrát větší vyzařovací výkon (ERP), rychlou odezvou, okamžitým zpracováváním RF signálu a se širokou škálou ECM technik a možností reprogramovat jednotku na nové aktuální hrozby, což se velice osvědčilo při prvním nasazením v operaci Pouštní bouře. Nový systém se pyšní prakticky 100% pravděpodobností detekce hrozby.

Oproti předchůdci má AN/ALQ-184 větší úhlové pokrytí a pracuje v pásmech 2-10 GHz, což umožňuje pokrýt hrozby v typicky používaných pásmech E až J. AN/ALQ-184 umí detekovat CW, pulzním i Dopplerovké signály, aplikuje DF (direction finding - hledání směru) na každý přijímaný signál nezávisle na jeho frekvenci. Krom okamžitého zpracování signálu a porovnání s vestavěnou databází hrozem a jeho identifikací je zde přítomna i inteligence, která na základě těchto dat vybere nejvhodnější protiopatření. Celý systém pak umí operovat ve třech módech: RPTR, transpondér nebo SPT rušička.

Samotný systém pak nepodniká aktivní protiopatření, dokud precizně nezměří PRF (Pulse Repetition Frequency) nepřátelského radaru pro snížení možnosti odhalení nepřátelskou pasivní radiolokací.

Další důležitou součástí jsou vícekanálové přijímače a vysílače s mini-TWT zesilovači, které pracují v obou módech - příjem i vysílání. To umožňuje selektivní výkonné rušení proti více zdrojům vysílání najednou.  Nejdůležitější změnou pak byla výměna pevné antény za antény založené na Rotmaných čočkách s velkým výtěžkem a elektronickým skenováním. Stejné byly použity např. v systému SLQ-32. To vedlo k desetinásobnému zvýšení vyzařovacího výkonu (ERP) s maximem 9 kW a se sníženým reakčním časem.

Z důvodu složité údržby, kdy je složité vyjmout RF součásti, byla zavedena pokročilá elektronika a systémy pro údržbu. Ty umí samy sebe testovat, diagnostikovat a detekovat více jak 90% problémů. To celé je pak kompatibilní s počítačem řízený systém ALM-233 (Automatic Support Equipment) (který není součástí podu, ale je to samostatné zařízení na zemi) vedoucí ke snížení logistiky a nároků na údržbu a k nezávislosti na výrobci.

Díky tomu se střední neporuchový čas (MTBF) zvýšil až na 150 hodin (two-band pod), resp. 80 hodin (three-band pod) a se střední dobou opravy (MTTR) 3 hodiny. Zde se jedná o značný nárůst oproti předchůdci AN/ALQ-119, kde se jednalo řádově o jednotky hodin MTBF.

AN/ALQ-184 je možné dodat ve dvou variantách - two-band pod a three-band pod, kde druhá zmíněná modifikace umožnila umístit i systém pro čtveřici vlečných klamných cílů AN/ALE-50. Současné vlečné klamné cíle umí pracovat v RF i IR oblasti.

Dvě dodávané verze AN/ALQ-184.

Dvě dodávané verze AN/ALQ-184.

Rozměry do (V)9:

Verze: Two-Band pod Three-Band pod
Délka: 2.9 m 3.96 m
Výška: 67.5 cm 67.5 cm
Hloubka: 32.5 cm 32.5 cm
Váha: 209.5 kg 288.6 kg

Rozměry od (V)9:

Verze: Three-Band pod
Délka: 396.2 cm
Výška: 53.3 cm
Hloubka: 45.7 cm
Váha: 337.8 kg

AN/ALQ-184 je certifikováno a používáno pro letadla F-16 Fighting Falcon, A-10 thunderbolt II, F-4 Phantom II, F-111A/D/E/F, F-15 Eagle, A-7 Corsair II a C-130 Hercules. Pro novější letadla již toto zařízení nebude certifikováno, neboť současným trendem je veškeré schopnosti, které má AN/ALQ-184 a jiná zařízení pro elektronický boj, integrovat přímo do letadel jako jejich přirozenou součást.

Mezi uživatele systému AN/ALQ-184 patří Egypt, Německo, Izrael, Japonsko, Maroko, Norsko, Taiwan, Turecko a USA.

Historie

AN/ALQ-184 je přímý nástupce systému AN/ALQ-119 vyráběného společností Westinghouse, který svou dobou byl dominantní systém pro elektronický boj podvěsného typu. Systém AN/ALQ-119 se primárně soustředil na rušení pozemních radarů v pásmech E / F a největší nasazení se dočkat ve válce ve Vietnamu. Raytheon převzal vývoj tohoto systému a vletech 1980 a 1981 provedl první úspěšné testy první verze systému AN/ALQ-184. V následující soutěži, americké letectvo dalo přednost právě systému AN/ALQ-184 jako nástupci AN/ALQ-119 před konkurenčním systémem AN/ALQ-131 vyvíjeným společností Northrop Grumman. Oproti AN/ALQ-131 je AN/ALQ-184 efektivnější s lepšími aerodynamickými vlastnostmi.

První nasazení proběhlo v roce 1982, kdy bylo vyrobeno a dodáno 27 kusů a naostro byly součástí F-4 Wild Weasel ve válce v Perském zálivu. Zde se ukázala obrovská výhoda AN/ALQ-184 a to možnost rychlého přeprogramování systému vůči jiným nestandardním hrozbám. To vedlo k velkému náskoku USAF v oblasti elektronického boje ve válce v Zálivu. Od té doby bylo postupně vyvinuto více jak 11 variant AN/ALQ-184 a stále je vyráběno. Raytheon již vyrobil a dodal více než 1049 systémů v různých verzích (údaj z roku 2003).

V porovnání se svým předchůdcem AN/ALQ-119, nový systém AN/ALQ-184 vynikal novou anténou a obvody umožňující 10x větší vyzařovací výkon (ERP). AN/ALQ-119 se v základu zabýval jen ochranou vůči radarům v pásmech E a F, zatímco AN/ALQ-184 musel reagovat na vývoj radarů a jiných protiletadlových prostředků, tedy na pásma G a J, CW (Continous Wave) a Dopplerovské impulsy. Také se značně zvýšila spolehlivost, kde AN/ALQ-119 měl střední poruchový čas jednotky hodin, tak u AN/ALQ-184 se dosáhlo střední bezporuchového času stovky hodin.

Verze AN/ALQ-184

Přehled významných milníků ve verzích AN/ALQ-184

  • AN/ALQ-184(V)5 - významné konstrukční změny, možnost reprogramovat systém pro nízké frekvence, přidány nové možnosti rušení a sníženy provozní náklady.
  • AN/ALQ-184(V)7 - verze dodávaná pro F-16A/B pro Taiwan (Republic of China Air Force). Jedná se o první prodej do zahraničí v množství 130 jednotek.
  • AN/ALQ-184(V)9 - v této verzi byl implementován i systém pro vlečné klamné RF cíle (Towed RF Decoy) AN/ALE-50, kde jedna krabička obsahuje čtyři klamné cíle. Aby se  AN/ALE-50 do zařízení vešlo, musel se modernizovat systém pro nízkofrekvenční pásma. Také byl modernizován systém pro komunikaci s letadlem, kde byl vloženo nové dvojnásobně redundantní rozhraní MIL-STD-1553B a byl přidán procesor, který vyhodnocuje, jestli použít rušení nebo vlečné klamné cíle.
  • AN/ALQ-184(V)11 - nejnovější verze systému. Přibyl nový systém inteligence, generátor šumu (např. pro brute-force jamming). Systém byl reprogramován tak, aby nereagoval na radar dokud nedostane více "zásahů", tedy aby rušením zbytečně neupozorňovalo na svou přítomnost.
  • AN/ALQ-184(V)MWS - přidává systém AN/ALQ-156 pro detekci raket s přidanými předními a zadními anténami. Dále mohou být instalovány dva dávkovače AN/ALE-40/47 (Chaff-Dispensing Capability). případně možnost instalace protiraketových výstražných systémů AAR-44 nebo AAR-47A/B.
  • AN/ALQ-187 - jedná se o systém AN/ALQ-184, který je implementován do vnitřku letadel jako alternativa AN/ALQ-165. Tento systém zatím byl dodáván pro F-16C/D Block 52+. Navíc, AN/ALQ-187 je integrován se systémy AN/ALR-93 (systém včasného varování - Threat Warning System ) nebo AN/ALE-47 (systém proti radarově a infračerveně naváděným střelám - Countermeasures Dispenser System). Nejnovější verze obsahuje i systém DRFM (Digital Radio Frequency Memory), který umožňuje reaktivní a prediktivní rušení nebo zvýšit chybu Dopplerovského měření cizím radarem.

 

Odkazy a dokumenty:

  • Oficiální informace o systému AN/ALQ-184: raytheon.com

Leave a Reply