Přehled zpráv a novinek - srpen 2016

ČR: Ministerstvo obrany ČR v opakovaném tendru na dodávku nových letištních radiolokátorů (4 komplety) vybralo českou společnost ELDIS, která také byla jediným účastníkem soutěže. Komplet se skládá z primárního přehledového radaru RL-2000, sekundárního přehledového radaru MSSR-1 a přesného přistávacího radaru PAR-E. Zdroj: armadninoviny.cz

USA: Letectvo Spojených Států (U.S. Air Force) oznámilo přípravu projektu, ve kterém bude hledat výrobce vysoce kvalitních součástek založených na karbidu křemíku a epitaxiálního filmu pro pokročilé GaN a SiC RF a výkonnostních polovodičů. Tato technologie, která by měla nabídnout rozumně drahé, malé, lehké součástky s rozumnou spotřebou a s teoretickým pokrytím 300 MHz až 300 GHz spektra. Zdroj: militaryaerospace.com

USA: Agentura DARPA otevřela registraci pro zájemce do programu SC2 (Spectrum Collaboration Challenge). Cílem je vyvinout aplikace založenou na strojovém učení, v rámci které by se jednotlivá zařízení využívající nějakou část RF spektra vzájemně a autonomně spolupracovali na co nejefektivnějším využití spektra v daném čase. Zdroj:  mil-embeded.com

ČR: Ministerstvo obrany ČR dostalo tři nabídky na dodávku osmi souprav 3D radiolokátorů MADR. Nabídky podali Francie s radary GM 200 nebo GM 400 od společnosti Thales Raytheon Systems (s podporou URC Systems), Švédsko nabízí systém Giraffe 4A od společnosti Saab (s podporou společnosti ERA) a Izrael se systémem ELM 2048 MMR od společnosti ELTA (s podporou společnosti Retia). Zdroj: MO ČR

ČR: Společnost URC Systems dodá rušící systému proti dálkově ovládaným nástražným výbušným systémům (RC-IED; Radio Controlled Improvised Explosive Devices) Bangladéšské armády. Ty budou implementované na vozy typu MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) a to konkrétně systémy STAR Light 3E. Zdroj: E15.cz, URC Systems

USA: Raytheon převedl nový systém pro řízení kybernetického a elektronického voje CEMBM (Cyber and Electromagnetic Battle Management). Tento systém bude součástí již běžícího systému EWPMT (Electronic Warfare Planning and Management Tool), který , a integruje do něho situační povědomí o elektronickém boji (EW), elektromagnetickém spektru (EMS), kyberneticko-elektromagnetickém boji (CEMA) a správu a řízení příslušných jednotek. Zdroj: Raytheon, janes.com

Švédsko/Austrálie: Saab získal zakázku od Australské armády na upgrade pozemních radarů RBS-70 a radarů Giraffe AMB. Cena zakázky je 32.5 mil australských dolarů. Zdroj: Saab

USA: DARPA uvedla nový projekt Magnetic, Miniaturized, and Monolithically Integrated Components (M3IC), jehož cílem je integrace elektronických součástek (např. transistor, kondenzátor) s magnetickými (např. izolátory, cirkulátory), což by podle vědců v DARPA mohlo vést k výkonnějším EM systémům. Program je vypsán na pět let v rámci tří fází a celkovým rozpočtem 26 mil USD. Zdroj: mil-embeded.com, DARPA

Zajímavé články:

  • Elektronický boj v Jihočínském moři - Electronic warfare in the South China Sea, realcleardefense.com
  • O spojování elektromagnetického a kybernetického boje v USA - Making Sense of Army Electronic Warfare-Cyber Convergence, defensenews.com

Leave a Reply