Category Archives: Základy EW a radarů

RWR - výstražný radiolokační přijímač

Výstražný radiolokační přijímač, anglicky RWR - Radar Warning Receiver, je pasivní detekční zařízení kategorie ESM či ES, jehož úkolem je detekce, určení typu a nebezpečnosti radiolokačních prostředků nepřítele, zvláště těch, které jsou určené k aktivní bojové činnosti, například proti letadlům jako je radarové navádění řízených střely, řízení palby protiletadlových kanonů, atd.

Continue reading

Přehled rádiových frekvencí a jejich využití

Z definice elektronického boje vyplívá, že se jedná o ovládnutí celého elektromagnetického (EM) spektra. Avšak největší část operací elektronického boje probíhá na tzv. radiových frekvencích (~100 GHz a méně), elektromagnetické vlny s poměrně velkou vlnovou délkou, milimetry a více. Další významné oblasti EM spektra jsou např. infra oblast či lasery. V rámci tohoto příspěvku bude nastíněno základní dělení rádiového spektra, jejich vlastností a použití.

Přehled frekvencí a pásem

Přehled frekvencí a pásem

Continue reading

Co to je elektronický boj?

Elektronický boj (Electronic Warfare - EW) je jakákoliv činnost, při které se použije elektromagnetického spektra nebo přímé energie (Direct Energy - DE) k ovládnutí EM spektra, k útoku na protivníka nebo k obraně vůči nepřátelským útokům skrze EM spektrum. Takto vysvětluje definici wikipedia (en.wikipedia.org). Nyní si nastíníme, co vše si pod touto definicí lze představit, jak se systémy v rámci EW dělí a co umí a co vše dělají.

Elektronický boj

Continue reading