Author Archives: mkrel

About mkrel

test popisku

Technika: Lockheed Martin/BAE Systems Nulka

Systém Nulka je námořní ECM protiraketový systém používající aktivní klamné cíle (decoys), které imitují pohyb lodě a jeho radarovou signaturu a tím odlákají radarem naváděné protilodní střely (anti-ship missile - ASM) bezpečně mimo chráněnou loď nebo více lodí. Jedná se o systém navržený v Austrálii a vyráběný v australsko-americké spolupráci. Samotný název pochází z jazyka australský domorodců - Aboridžinců a v překladu znamená "rychlý".

Continue reading

Přehled rádiových frekvencí a jejich využití

Z definice elektronického boje vyplívá, že se jedná o ovládnutí celého elektromagnetického (EM) spektra. Avšak největší část operací elektronického boje probíhá na tzv. radiových frekvencích (~100 GHz a méně), elektromagnetické vlny s poměrně velkou vlnovou délkou, milimetry a více. Další významné oblasti EM spektra jsou např. infra oblast či lasery. V rámci tohoto příspěvku bude nastíněno základní dělení rádiového spektra, jejich vlastností a použití.

Přehled frekvencí a pásem

Přehled frekvencí a pásem

Continue reading

Přehled zpráv a novinek – prosinec 2016

USA: BAE Systems obdržela zakázku na výrobu 253 systémů AN/ALE-55 fiber optic towed decoys (FOTDs) pro americké námořnictvo a mariňáky. Jedná se o komplexní systém ochrany letadla před zaměřením radarem a radarem naváděnými střelami. Systém umí zpracovat signál a vyhodnotit nejlepší způsob protiopatření ve spolupráci s dalšími systémy EW na palubě, jedná se primárně o různé druhy rušení nebo napodobování radarové stopy letadla pomocí návnady. Zdroj: militaryaerospace.com

Continue reading

Technika: BAE Systems AN/ALR-56

AN/ALR-56C

AN/ALR-56C

AN/ALR-56 je pokročilý výstražný radiolokační přijímač RWR (Radar Warning Receiver) vyráběný společností BAE Systems. Cílem RWR je přijímat, analyzovat a rozpoznat takové radarové signály, které pro letadlo představují hrozbu, např. radarové navádění střel vzduch-vzduch či země-vzduch a o této hrozbě informovat posádku. Různé verze AN/ALR-56 jsou provozované na různých letadlech s F-15, F-16 a C-130 v čele.

Continue reading

Technika: Saab Arthur

Zdroj: Saab ARTHUR datasheet

Saab ARTHUR

ARTHUR (ARTillery HUnting Radar) je mobilní 3D dělostřelecký mobilní radar (Counter-battery radar / Weapon Tracking Radar  / Target Acquisition Radar) s technologií  PESA (Passive Electronically Scanned Array) pracující v pásmu C (G/H) určený pro detekci dělostřelecké a minometné palby v současnosti vyvíjené a dodávané společností Saab.

Continue reading

Future Forces Forum 2016

Future Forces Forum 2016

Ve dnech 19.-21.10. 2016 na výstavišti v Letňanech proběhla řada akcí pod názvem Future Forces Forum v rámci které proběhly schůzky expertních skupin NATO, workshopy a konference na témata jako je budoucnost kybernetického boje, CBRN (Chemical, biological, radiological and nuclear) a jiné. Významnou součástí byla také výstava s více než 200 vystavovateli. V rámci toho příspěvku chci vyzdvihnout věci, které mě na této výstavě zaujaly a tematicky se týkají systémům elektronického boje, radarům a jiným příbuzným systémům.

Continue reading

Přehled zpráv a novinek - říjen 2016

ČR: V případě tendru AČR na nové 3D přehledové mobilní radary (MADR) všichni tři zájemci splnili formální podmínky. Nyní následuje hodnocení nabídek po obsahové stránce. Výsledek této druhé části by měl být znám na začátku listopadu. Zdroj: E15.cz

ČR: Ve dnech 19.-21.10. proběhla řada akcí pod hlavičkou Future Forces Forum, jejíž součástí byla i výstava v Letňanech. AČR zde vystavila systém Věra S/M, ESM a rušící systémy od URC systems; Rohde&Schwarz představil své EW řešení proti dronům; produkty představila i společnost Interlink CS jako výhradní dodavatel společnosti Harris pro ČR, a další.

Continue reading

Co to je elektronický boj?

Elektronický boj (Electronic Warfare - EW) je jakákoliv činnost, při které se použije elektromagnetického spektra nebo přímé energie (Direct Energy - DE) k ovládnutí EM spektra, k útoku na protivníka nebo k obraně vůči nepřátelským útokům skrze EM spektrum. Takto vysvětluje definici wikipedia (en.wikipedia.org). Nyní si nastíníme, co vše si pod touto definicí lze představit, jak se systémy v rámci EW dělí a co umí a co vše dělají.

Elektronický boj

Continue reading

Technika: Harris ES-5080

Systém od americké společnosti Harris ES-5080 - Digital Receiver Based ELINT/ESM System je určen k mapování činnosti nejrůznějších radarových systémů v zájmové oblasti. Zkratku ELINT (Electronic Intelligence) můžeme přeložit jako elektronické zpravodajství či jako radiotechnický průzkum a ESM (Electronic Support Measures) jako elektronická podpora. Z toho vyplívá i primární určení tohoto zařízení, jehož cílem je precizní měření pulzních i CW signálů a jejich parametrů s cílem identifikovat radar nebo systém elektronického boje, který působí v oblasti. ES-5080 je cenově velice dostupný systém elektronického průzkumu, který lze nasadit na pozemní techniku, letadla, lodě i ponorky.

ES-5080 bylo původně určeno pro pozemní armádu. Dnes existují i verze pro letadla i lodě.

ES-5080 bylo původně určeno pro pozemní armádu. Dnes existují i verze pro letadla i lodě.

Continue reading